Filmová hudba na mieru

Vybrať správnu hudbu do videa, rozprávky, filmu či reklamy bolo vždy veľkou výzvou, pretože hudobných žánrov a štýlov je v súčasnosti naozaj veľa. Použitím akéhokoľvek hudobného štýlu dokážeme výrazne ovplyvniť emócie pozorovateľa/poslucháča, je preto dôležité, aby hudba čo najlepšie dopĺňala jednotlivé vizuálne scény, ale aj celkový dej.

Pri výbere hudobného podkladu sú pre nás dôležité tieto parametre:
cieľová skupina (poslucháčov)
posolstvo filmu, videa, rozprávky alebo marketingová informácia reklamy
storyboard
herci a rôzne animované postavičky
predstavy producenta
aktuálne trendy v danom odvetví

Po výbere hudobného smeru pripravíme návrhy, ktoré spojíme s vizuálom, potom spoločne s klientom konzultujeme ďalší vývoj hudby. Pri komplexnejších videách posielame našim partnerom  nahrávky  po častiach, čím sa vieme dopracovať k obojstrannej spokojnosti.

Komponovanie hudby môže prebiehať na viacerých úrovniach:
pred začatím/počas natáčania - návrhy kompozície podľa storyboardu
priamo na video - vývoj hudby založený na prestrihoch a scénach
komponovanie hudby, na ktorú sa neskôr urobí finálny strih videa
po dokončení tejto etapy nahrávku dôkladne zmixujeme a pripravíme na mastering

Už mám pripravený námet a storyboard